021-88811874-6 021-88827425 info@zamiran.com

مهندسین مشاور زمیران در هفت بخش کاری طیف وسیعی از خدمات فنی را به منظور مطالعه و ارزیابی چگونگی اجرا طرحهای عمرانی و زیربنایی، خدمات شهری ، طرحهای صنعتی و ساختمانی در سطح کشور ارائه می نماید.

مهندسی ژئوتکنیک

نظر به اینکه تعیین و شناخت خصوصیات فنی لایه های زیر سطحی (خاک، سنگ و آب زیر زمینی) و رفتار مکانیکی زمین ناشی از ساخت و سازها در تعیین محل اجرا و ارزیابی پارامترهای طراحی پی ابنیه در طرحهای مختلف زیر بنایی و خدمات شهری و همچنین سایتهای صنعتی و مسکونی نقش دارند، طیف وسیعی از خدمات فنی در این زمینه توسط این مهندسین مشاور در فازهای مختلف اجرایی از عملیات صحرایی، حفاریها، آزمایشات محلی و خدمات آزمایشگاهی گرفته تا ارائه گزارشات و پیشنهادات فنی با بهره گیری از کادر فنی مجرب و تجهیزات، وسایل و لوازم کامل به مرحله اجرا در می آید.

خدمات مهندسین مشاور در این بخش شامل موارد زیر است:

 • ارائه مشاوره رایگان در مورد شرح خدمات مورد نیاز ژئوتکنیک در پروژه های مختلف
 • مطالعات مرحله مقدماتی براساس اطلاعات محلی و منطقه ای موجود، مشتمل بر مطالعات اولیه دفتری و بازدیدهای محلی و صحرایی
 •  تعیین محل مناسب (Site Selection) از نظر وضعیت لایه های زیرسطحی جهت احداث پروژه های مختلف
 • انجام عملیات حفاری اکتشافی جهت شناسایی و نمونه برداری مصالح خاک و سنگ تا عمق ۳۰۰ متر
 • انجام عملیات حفر چاله های شناسایی،گمانه های دستی و ترانشه های اکتشافی
 • انجام آزمایشات ژئوتکنیک صحرایی از قبیل بارگذاری صفحه، دانسیته صحرایی، C.B.R صحرایی، پرسیومتر، نفوذ استاتیکی مخروط، برش پره، برش برجا و …
 • انجام آزمایشات ژئوفیزیک مرتبط با مطالعات ژئوتکنیک از قبیل لرزه نگاری شکست مرزی، انعکاسی، دان هول(Down Hole)، کراس هول(Cross Hole)، GPR، ژئوالکتریک و مغناطیس سنجی
 • انجام کلیه آزمایشات فنی آزمایشگاهی بر روی نمونه های خاک، سنگ و آب
 • انجام مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی مخصوص خطوط انتقال نفت، گاز و آب
 • مطالعات لرزه خیزی و ارائه طیفهای طرح ویژه ساختگاه بر اساس ضوابط آئین نامه های مختلف
 • بررسی وضعیت آبهای سطحی و زیر زمینی در محل ساختگاه
 • خدمات فنی کنترل و زهکشی آبهای زیر زمینی
 • ارزیابی کمی و کیفی منابع قرضه خاک و سنگ
 • بررسی پتانسیل خورندگی الکتریکی خاک و سنگ
 • بررسی هدایت حرارتی خاک و سنگ
 • ارزیابی و کنترل فرسایش در مسائل مربوط به سطوح شیبدار و ارائه طرحهای حفاظتی
 • آنالیز و طراحی پی و شالوده های سطحی
 • آنالیز و طراحی پی ابنیه سنگین مانند مخازن نفت
 • طراحی پی های عمقی مانند شمع
 • انجام آزمایشات بارگذاری شمع با سربار ۶۰۰ تن
کنترل و نظارت عملیات اجرایی و استقرار آزمایشگاه محلی

عملیات اجرائی و ساختمانی در هر نوع و ابعادی به کنترل و نظارت مستمر و دقیق نیاز دارد تا ضمن اجرا کامل مشخصه های فنی تعیین شده از نظر کمی و کیفی، مدیریت انجام قسمتهای مختلف عملیات اجرائی براساس استانداردها باتوجه به زمان و بودجه تعیین شده به نحو مطلوب به مرحله اجرا در آید.

مهندسین مشاور زمیران ضمن برخورداری از واحدهای فنی آزمایشگاههای محلی جهت نظارت و کنترل ، کادری مجرب متشکل از متخصصین مجرب همراه با استفاده از وسائل و تجهیزات کامل و به روز شما را در این زمینه یاری می دهد.
خدمات فنی قابل ارائه عبارتند از :
استقرار آزمایشگاههای محلی
 • تجهیز و استقرار آزمایشگاههای محلی کنترل عملیات خاک ، بتن و آسفالت
 • فراهم نمودن آزمایشگاههای فنی سیار برای دوره های کوتاه مدت در محل اجرای طرحها
کنترل و نظارت
 • نظارت بر عملیات پی کنی، بتن ریزی و خاکریزی
 • نظارت بر بهره برداری از معادن شن و ماسه و مصالح سنگ
 • نظارت بر انجام امور بهسازی خاک مانند تراکم دینامیکی، پیش بارگذاری، شمع کوبی، شمع ریزی و …
 • نظارت بر انجام امور زهکشی آبهای زیر زمینی و نصب فیلترهای طبیعی
 • نظارت بر تأمین و کاربری ژئوتکستایلها
 • نظارت بر انجام و نظارت بر عملیات تزریق سیمان
 • نظارت و اجرا عملیات شمع کوبی و شمع ریزی
 • نظارت و اجرا عملیات مش بندی، شاتکریت و نیلینگ جهت پایداری شیبها و گودهای عمیق
 • کنترل و نظارت بر عملیات تقویت ساختمانهای فلزی و بتنی
 • کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی
 • کنترل کیفیت مخازن به روش نشت یابی
انجام آزمایشات تعیین کیفیت مصالح ساختمانی
 • انجام عملیات نمونه برداری از بتن و آسفالت
 • انجام کلیه آزمایشات مربوط به مصالح خاک
 • انجام کلیه آزمایشات مربوط به مصالح بتن
 • انجام کلیه آزمایشات مربوط به قطعات فلزی و میلگرد
 • تهیه طرح اختلاط بتن و استفاده از بتنهای خاص
 • شناسایی تعداد و نحوه چیدمان آرماتور در داخل بتن به صورت گرافیکی
انجام آزمایشات کنترل عملیات شمع کوبی و کارهای بتنی
 • کنترل و نظارت عملیات شمع کوبی و شمع ریزی
 • انجام آزمایشات غیر مخرب بتن (اولتراسونیک)
 • انجام آزمایشات آرماتوریاب
 • انجام آزمایشات بارگذاری شمع با سر بار ۶۰۰ تن
 • انجام آزمایشات دینامیکی شمعها (PDT)
 • انجام آزمایشات سونیک شمع

اجرای عملیات تخصصی ژئوتکنیک

در حال حاضر مهندسین مشاور با بهره گیری از تجربیات، متخصصین و تجهیزات خود آماده اجرای عملیات تخصصی ژئوتکنیک شامل موارد زیر است:

 • طراحی اجرای عملیات تراکم دینامیکی جهت بهسازی خاک
 • طراحی و اجرای عملیات پیش بارگذاری همراه با زهکش جهت بهسازی خاک
 • طراحی و اجرای عملیات زهکشی
 • طراحی و اجرای شمع های درجا و کوبش شمع های بتنی و فلزی
 • طراحی و اجرای میکروپایل(ریز شمع)
 • طراحی و اجرای عملیات مخلوط سازی عمیق(DSM)
 • اجرای عملیات تزریق دوغاب سیمان و تثبیت خاک
 • طراحی و اجرای عملیات گودبرداری
 • عملیات پایدارسازی دیواره شیبها و گودها به روش میخ کوبی(نیلینگ) همراه با اجرای مش و شاتکریت

 

مهندسین مشاور زمیران به منظور تکمیل خدمات خود در حوزه مطالعات زمین، سرمایه گذاری ویژه ای را در زمینه ارائه خدمات ژئوفیزیک انجام داده و حاصل آن تامین تجهیزات مدرن و بروز و آموزش و بکارگیری متخصصین مجرب در این حوزه جهت ارائه خدمات زیر در زمینه مطالعات علوم زمین می باشد:

 • لرزه نگاری
 • ژئو الکتریک
 • مطالعات GPR
 • مغناطیس سنجی
 • مطالعات لرزه خیزی و تهیه طیف طرح ویژه ساختگاه

 

زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی مهندسی شناخت ویژگیهای فنی زمین و کاربرد آن در پروژه های مهندسی مانند عمران، معدن و … می باشد.
در بسیاری از پروژه های مهندسی که به ساختار زمین در آن محل مروط می شود مانند احداث سدها، پالایشگاهها، مجتمع های پتروشیمی، خطوط انتقال، کارخانجات صنعتی و … نیاز به درک و شناخت ساختارهای زمین شناسی در آن محل بوده و مهندسین مشاور زمیران جهت تکمیل خدمات خود در زمینه مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک خدمات فنی تخصصی زمین شناسی مهندسی را در قالب موارد زیر ارائه می نماید:
 • بررسی تصاویر ماهواره ای و عکسهای هوایی جهت شناسایی پدیده های زمین شناسی تاثیرگذار بر احداث پروژه ها
 • برداشتهای زمین شناسی و ارزیابی شرایط ژئومورفوموژیک محل احداث پروژه ها و تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی در مقیاسهای گوناگون
 • بررسی های زمین شناسی جهت شناسایی گسلها، شکستگی ها، درزه های سنگی و … در محدوده احداث پروژه
 • بررسی های زمین شناسی در طول مسیر خطوط انتقال نفت، گاز و آب

به دلیل اشتراک زمینه فعالیت متخصصین این مهندسین مشاور در بخشهای ژئوتکنیک و ژئوفیزیک با این بخش در اکثر اوقات در طول پروژه فعالیت در سه حوزه به صورت همزمان انجام می پذیرد و این باعث استخراج نتایج با کیفیت با ضریب اطمینان بالا می گردد.

هیدرولوژی و کلیماتولوژی

 • تعیین عمق سطح آب زیر زمینی و سنگ بستر
 • شناخت عمومی از قشرهای زیر سطحی و میزان نفوذپذیری و ازریابی ضخامت مخازن آبدار زیر زمینی
 • تعیین مسیر مسیلهای مدفون زیر سطحی
 • تعیین محل مناسب جهت حفر گمانه های اکتشافی و پیزومتر
 • ارزیابی وضعیت هیدرولیک آبهای زیر زمینی و جهت جریانهای زیر سطحی
 • بررسی عمومی از مشخصه های کیفی آبهای زیر زمینی
 • تعیین محل و ارزیابی حفرات زیر سطحی انحلالی ، فروچالها و گسلها

محیط زیست

مهندسی محیط زیست عبارت است از کاربرد مجموعه ای از علوم و فنون مهندسی در رابطه با مطالعه و ارزیابی شرایط و بهبود و بهسازی محیط زیست در امور اجرایی و ساختمانی در زمینه طرحهای عمرانی زیر بنایی، شهری، صنعتی و مسکونی.

تخریب محیط های طبیعی و افزایش درصد آلودگی های مختلف ناشی از اجرای طرحهای زیر بنایی و صنعتی بخصوص در نواحی شهری و روستایی و  به مخاطره انداختن منابع طبیعی و انسانی از مسائلی است که در کاربرد مهندسی محیط زیست هر طرح مورد توجه می باشد.
مهندسین مشاور زمیران با توجه به سوابق تجربی طولانی در بررسی و مطالعه طرحهای زیر بنایی و صنعتی در سطح کشور و آشنایی به محیط های طبیعی و انسانی و با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از کارشناسان با تخصص های مختلف و همچنین با در اختیار داشتن مجموعه ای از تجهیزات، لوازم و دستگاههای فنی جهت عملیات صحرایی و آزمایشگاهی انجام مطالعات و خدمات فنی مهندسی محیط زیست پروژه ها به مرحله اجرا در می آورد.
خدمات این بخش عبارتند از :
 • انجام کلیه مطالعات در رابطه با ارزیابیهای محیطی محل دفن زباله های شهری و صنعتی
 • انجام مدیریت پایه در خدمات محیط زیست (EBS) در فازهای مختلف مطالعات
 • انجام مطالعات توسعه پایدار طرحها
 • مدیریت پسماندهای صنعتی و شهری و انجام مدیریت بهسازی نواحی دفن زباله های شهری
 • انجام کلیه خدمات فنی شامل عملیات صحرایی و آزمایشگاهی در رابطه با ارزیابیهای زیست محیطی پروژه های متمرکز نظیر فرودگاهها، کارخانجات و پالایشگاهها و خطی نظیر خطوط لوله نفت وگاز و آب
 • نمونه برداری و انجام آزمایشات کیفی آب و خاک و همچنین هوا و صوت
 • انجام بررسی های حفاظت و جلوگیری از فرسایش شیبهای طبیعی خاکی و سنگی
 • ارزیابی و بهسازی سواحل و محیط های آبی نظیر دریاچه ها و رودخانه ها
 • تهیه نقشه های زیست محیطی در مقیاسهای مختلف
 • اجرا روشهای مدیریت زیست محیط طرحها براساس استانداردهای  ISO 9001:2004  ، ISO 14001:2000 و ISO 9001:2008
 • همکاری با سازمان محیط زیست در رابطه با دفاع از گزارشات زیست محیطی طرحها و دریافت اجاره نامه های لازم برای کارفرمایان دولتی و خصوصی

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com