021-88811874-6 info@zamiran.com
سابقه فعالیت بیش از سه دهه در عرضه خدمات مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی خاک و پی، زمین شناسی مهندسی، محیط زیست و مهندسی آبهای زیر زمینی در سطح کشور و مشارکت در مراحل مختلف مطالعات طرحهای عمرانی، صنعتی و مسکونی این مهندسین مشاور را ترغیب نمود که به لحاظ تخصصی نمودن هر چه بیشتر زمینه های کاری و بالابردن ظرفیت حرفه ای و دانش فنی ضمن بهره گیری از کادر مجرب از کارشناسان و متخصصین در رشته های مختلف علوم و فنون زمین و همچنین فراهم نمودن کلیه تسهیلات، تجهیزات و لوازم و دستگاههای بروز و مدرن، پیشگام در تأسیس شرکتهای همکار در ارائه خدمات ویژه فنی و مشارکت افزاینده در اجرا طرحهای مختلف در سطح کشور برآید.
شرکتهای همکار که در سالهای اخیر تأسیس و جهت انجام خدمات ویژه فعالیت می نمایند عبارتند از:
zam1

شرکت مهندسی زمین ران روش

شرکت زمین ران روش (سهامی خاص) در سال ۱۳۸۴ به منظور اجرای پروژه های عمرانی بصورت EPC بویژه طرحهای تخصصی ژئوتکنیک با شماره ۲۶۱۲۵۵ در تهران تأسیس و شروع به فعالیت نمود.

زمینه های فعالیت شرکت مهندسی زمین ران روش در قالب شرکت همکار در طرحهای عمرانی و صنعتی شامل ارائه طیف گستره ای از خدمات اجرائی ساختمانی و تخصصی ژئوتکنیک میباشد.
از سال ۱۳۸۴ تا بحال این شرکت در اجرا بیش از ۲۰ پروژه تخصصی ژئوتکنیک شامل عملیات خاکبرداری گودهای عمیق و تثبیت دیواره های گود و عملیات زهکشی آبهای زیر زمینی و تثبیت خاک و مقاوم سازی سازهای فلزی و بتنی در طرحهای ساختمانی و عمرانی فعالیت داشته  است.
خدمات قابل ارائه عبارتند از:
 • طراحی و اجرا عملیات گودبرداری پروژه های ساختمانی
 • عملیات پایداری گودهای عمیق با عملیات میخ کوبی همراه با مش بندی و شاتکریت
 • اجرا شمع های درجا و کوبش شمع های بتنی و فلزی
 • اجرا میکرو پایل و پین پایل
 • تزریق و تثبیت خاک
 • اجرای عملیات زهکشی عمودی جهت عملیات پیش بارگذاری
 • اجرای دیواره های حائل و خاک مسلح
 • زهکشی و کنترل آبهای زیر زمینی
 • اجرا و تقویت ساختمانهای فلزی و بتنی
 • کاربرد و اجرا انواع ژئوتکستایلها در تثبیت سطوح خاک و سنگ
این شرکت ضمن بهره بردن از کادری مجرب متشکل از کارشناسان و متخصصین در زمینه های مختلف فنی با برخورداری از دستگاهها و تجهیزات و ماشین آلات بروز و مدرن ضمن با همکاری تنگاتنگ با مهندسین مشاور زمیران آماده ارائه خدمات در طرحهای ساختمانی و عمرانی میباشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت اینترنتی www.zamin-run.com و سایت الکترونیکی info@zamin-run.com مراجعه فرمائید.
zam2

شرکت مهندسی خاک ضمیران

شرکت مهندسی مکانیک خاک ضمیران (سهامی خاص) بمنظور ارائه مجموعه ای از خدمات فنی ژئوتکنیک (مکانیک خاک و مهندسی پی)، مهندسی مصالح سازه ای و مقاوم سازی براساس ضوابط فنی و اجرائی شهرداری و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با شماره ۳۵۳۷ در سال ۱۳۸۹ در تهران تأسیس و شروع بفعالیت نمود.
شرکت مکانیک خاک ضمیران با ارائه خدمات فنی و مهندسی متنوع با کادری مجرب همراه با مجموعه ای از تجهیزات فنی شما را در انجام طرحهای مسکونی و تجاری جهت اخذ تأییدیه از دفتر فنی شهرداری و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران یاری می نماید.
این شرکت ضمن برخورداری از کلیه تسهیلات و تجهیزات فنی عملیات صحرائی ، آزمایشات محلی و همچنین خدمات فنی آزمایشات آزمایشگاهی و همکاری تنگاتنگ با مهندسین مشاور زمیران از زمان تأسیس تاکنون، طیف گستره ای از خدمات تخصصی را در پروژه های کلان شهر تهران اجرا نموده است.
پروژه های انجام شده عمدتاً شامل مطالعات مکانیک و خاک و پی ساختمانهای اداری ، تجاری و مسکونی در گستره مناطق مختلف شهرداری تهران بوده است.
زمینه های فعالیت شرکت مهندسی مکانیک خاک ضمیران در قالب گروه همکار با مشاور زمیران عبارتند از:
 • مشاوره و انجام مطالعات مقدماتی در امور ژئوتکنیک ساختگاه طرحهای مسکونی ، اداری و تجاری
 • انجام خدمات تفضیلی مهندسی مکانیک خاک و پی
 • انجام حفاریهای شناسائی و نمونه برداری مصالح خاک و سنگ
 • انجام مدلسازی کامپیوتری محیطهای خاکی و سنگی
 • مطالعه و اجرا مقاوم سازی ساختمانها و پلهای ارتباطی شهری
 • طراحی و نظارت عملیات کنترل و زهکشی آبهای زیر زمینی و
 • کنترل کیفی و نظارت بر عملیات اجرائی خاک و بتون در طرحهای اجرائی
جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت اینترنتی www.zamiran-soilmech.com و سایت الکترونیکی info@zamiran-soilmech.com مراجعه فرمائید.
zam3

شرکت مهندسین مشاور ژئو ژرف آزما

با توجه به نیاز روز افزودن به استفاده از علوم ژئوفیزیک کاربردی در بسیاری از شاخه های علوم زمین بخصوص مطالعات ژئوتکنیک، زمین شناسی مهندسی، محیط زیست و مهندسی آبهای زیر زمینی و همچنین اکتشافات معدنی، شرکت مهندسین مشاور ژئوژرف آزما (سهامی خاص) با هدف ارائه خدمات فنی تخصصی در زمینه های مختلف مهندسی ژئوفیزیک در طرحهای عمرانی، زیربنائی، مسکونی، صنعتی و معدنی در قالب گروه همکار با شماره ۴۰۱۰۵۱ در سال ۱۳۸۹در تهران تأسیس و شروع به فعالیت نمود.
در حال حاضر این شرکت ضمن برخورداری از کادری فنی متشکل از کارشناسان و متتخصصین ژئوفیزیک و زمین شناسی و با بهره گیری از وسائل و تجهیزات صحرائی و دفتری گسترده، اجرا روشهای مختلف اکتشافات ژئوفیزیکی را در انجام خدمات مطالعاتی طرحها ارائه می نماید.
 • انجام روشهای اکتشافات لرزه ای سطحی (انکساری و انعکاسی) و درون چاهی(دان هول و کراس هول)
 • اجرا روش الکترو مغناطیس، رادار نفوذپذیری (GPR) سطحی و درون چاهی و روش مگنتوتلوریک (MT)
 • اجرا روش مغناطیس سنجی
 • روشهای الکتریکی مقاومت سنجی (روش پتانسیل خودزا و روش سونداژ الکتریکی)
 • اجرا روش قطبی القائی
 • اجرا روش گران سنجی
کاربری داده ها و اطلاعات حاصل از اکتشافات مهندسی ژئوفیزیک ضمن استفاده در ارزیابی محلی و منطقه ای ساختگاه طرحهای عمرانی و زیر بنائی بمانند سدها،تونل ها، خطوط انتقال نفت و گاز، ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی و تجاری و سایتهای صنعتی در انجام اکتشافات باستانشناسی و شناسایی محیطی در مهندسی محیط زیست و ارزیابی منابع آبهای زیر زمینی و کانسارهای معدنی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین استفاده از داده های ژئوفیزیکی در تعیین پارامترهای مورد نیاز طراحی بخصوص در رابطه با خطر زمین لرزه  کاربرد دارد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت اینترنتی www.jarfazma.ir و سایت الکترونیکی info@jarfazma.ir مراجعه فرمائید.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com